• Contact us
 • Tiếng Việt
  Our partners

  News
  Last updated: 06/02/2017, 1:44 PM - View: 3575
  Ngành giao thông vận tải thực hiện các nghiên cứu lồng ghép Tiêu chí Xanh vào ĐTM và Phát triển vận tải Thủy Nội Địa đa phương thức

   

  Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành giao thông vận tải, thời gian qua, trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện "Nghiên cứu hỗ trợ lồng ghép tiêu chí xanh vào xây dựng quy trình kỹ thuật đánh giá tác động môi trường (ĐMT) khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông" và “Nghiên cứu và phát triển vận tải thuỷ nội địa đa phương thức ở Việt Nam”. Ngày 26 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực môi trường trong ngành giao thông vận tải cho các báo cáo nghiên cứu này.

  Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường,

  Bộ Giao thông vận tải phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo

  Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải chủ trì hội thảo và cho biết "Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành và thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, việc lồng ghép tiêu chí xanh vào xây dựng quy trình kỹ thuật ĐTM khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có ý nghĩa rất quan trọng và ngành vận tải thuỷ có tiềm năng lớn trong việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua thực hiện phát triển vận tải thuỷ nội địa đa phương thức một cách có hiệu quả. Do vậy cần có sự góp ý của các chuyên gia để đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tế.

  Hội thảo tập trung tham vấn sâu về kỹ thuật, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia về các tiêu chí, giải pháp xây dựng quy trình kỹ thuật ĐTM, bổ sung các thông tin nghiên cứu liên quan chưa được đề cập một cách hoàn chỉnh, đồng thời lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực vận tải thủy, các tổ chức quản lý vận tải, các doanh nghiệp vận tải thủy về dự thảo báo cáo nghiên cứu. Việc thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật này đã giúp Bộ GTVT xác định các tiêu chí liên quan đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, cũng như lồng ghép, tích hợp các tiêu chí này vào quy trình kỹ thuật đánh giá ĐMT khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông cũng như phát triển vận tải thuỷ đa phương thức góp phần thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành GTVT.

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chuyên gia tư vấn trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tham vấn ý kiến các chuyên gia kỹ thuật

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toàn cảnh hội thảo

  Thông tin chung:

  Biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và là vấn đề chiến lược trong các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Những nguy cơ, rủi ro mà biến đổi khí hậu mang lại đã đặt ra các yêu cầu về giảm phát thải khí nhà kính. Tháng 10 năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2050, Chiến lược xác định rõ tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

   

  Theo đó, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ GTVT giai đoạn 2016-2020 đã được xây dựng với 6 nhiệm vụ và giải pháp: (1) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT theo hướng nâng cao tính chống chịu biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm môi trường; (2) Quản lý hoạt động vận tải theo hướng phát thải thấp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong GTVT; (4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới; (5) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong GTVT; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế và đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong GTVT.

   

   

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy