• Contact us
 • Tiếng Việt
  Our partners

  News
  Last updated: 21/10/2016, 3:43 PM - View: 3651
  Hội thảo cấp cao “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam: Con đường hướng tới thực hiện thỏa thuận PARIS - Kinh nghiệm của VIỆT NAM & EU”

  Ngày 11/10/2016, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo cấp cao “Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh của Việt Nam: Con đường hướng tới thực hiện Thoả thuận Paris - Kinh nghiệm của Việt Nam & EU” trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Đối thoại Chiến lược Việt Nam - EU. Tiến sỹ Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngài Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì buổi hội thảo.

  Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và  Đầu tư cho biết: “Đến nay, tất cả các Bộ và trên 30 địa phương đã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (TTX) trong đó đã có 5 Bộ, Ngân hàng Nhà nước và 10 địa phương đã phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trên các mặt: Huy động nguồn lực, tăng cường thể chế chính sách, tăng cường năng lực, đổi mới công nghệ. Hội thảo hôm nay sẽ thảo luận về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX của Việt Nam trong mối liên hệ chặt chẽ với những nỗ lực để thực hiện thành công Thoả thuận Paris tại COP21.

  TS. Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  phát biểu khai mạc tại hội thảo

  Cũng tại hội thảo, Ngài Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết: "Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn Thoả thuận Paris. Theo đó, việc EU phê chuẩn sẽ vượt ngưỡng 55% lượng khí phát thải và đã kích hoạt hiệu lực của Thỏa thuận. Với vai trò là tổ chức đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy TTX toàn cầu, EU khẳng định rằng tăng trưởng kinh tế có thể đi đôi với giảm phát thải khí nhà kính và mối quan hệ hợp tác giữa EU & Việt Nam cùng theo đuổi những mục tiêu chung. EU vẫn luôn là người bạn tốt nhất của Việt Nam trong cuộc đấu tranh này".


  Ngài Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (Bên trái)
  điều hành các nội dung trình bày và thảo luận

  Hội thảo có sự tham gia trình bày của các diễn giả hàng đầu thuộc các cơ quan, bộ ngành của Chính phủ Việt Nam và một số địa phương đang thực hiện TTX với các nội dung như: Kế hoạch thực hiện thoả thuận Paris về khí hậu; Chiến lược TTX của Việt Nam - Con đường hướng tới thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs); Tài chính cho biến đổi khí hậu và TTX tại Việt Nam - Khả năng sẵn sàng của Việt Nam; Tín dụng xanh - Khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào biến đổi khí hậu và TTX; Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam giai đoạn đến 2030 & tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải; Quảng Ninh chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang mô hình TTX; Đà Lạt thực hiện chiến lược quốc gia về TTX cấp tỉnh để trở thành thành phố xanh - Cơ hội và thách thức; Thực trạng & giải pháp hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển tại Cà Mau.

  TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường,
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam
  - Con đường hướng tới thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định

  Tại hội thảo, một số diễn giả quốc tế là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và chuyên gia kỹ thuật cấp cao cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của EU trong việc thực hiện Chiến lược TTX ở châu Âu với các nội dung như: Kinh nghiệm của châu Âu về TTX - Các chiến lược và chính sách ưu đãi; Các đóng góp giảm phát thải trong NDC của EU - Mục tiêu, chính sách, cách thức thực hiện và các thách thức; Kinh doanh xanh: TTX và những sáng kiến của khu vực tư nhân tại Việt Nam; Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chung tay giải quyết các vấn đề tài chính cho biến đổi khí hậu và TTX.

  TS. Gillbert Ahamer, Chuyên gia cao cấp, Cục Môi trường Liên bang của Áo
  trình bày Kinh nghiệm của châu Âu về TTX - Các chiến lược và chính sách ưu đãi

  Hơn 150 đại biểu tham dự hội thảo là đại diện của các cơ quan, bộ ngành của Chính phủ Việt Nam, các cán bộ chủ chốt của một số tỉnh và thành phố, đại diện của các đoàn ngoại giao nước ngoài và đối tác phát triển quốc tế, các viện nghiên cứu và các trường đại học đã cùng thảo luận với các diễn giả về quan điểm & việc thực hiện Chiến lược TTX của Việt Nam cũng như tăng cường huy động sự hỗ trợ của quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, đô thị xanh, xây dựng xanh và tài chính xanh trong các ngành kinh tế và ở các địa phương.
   

  Phát biểu kết thúc hội thảo, thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường cảm ơn sự hợp tác của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, sự tham gia của các diễn giả, đại biểu và cho biết: “Chiến lược TTX là con đường chủ yếu thực hiện NDC của Việt Nam với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, chiến lược cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu NDC và Thiên niên kỷ”.

  Các diễn giả và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

  Thông tin chung:
   
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh & thành phố, phối hợp với các đối tác phát triển quốc tế huy động các nguồn lực tài chính để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở Việt Nam đồng thời là Cơ quan thẩm quyền quốc gia (NDA) tiếp cận Quỹ Khí hậu xanh. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu thông qua Chương trình Hỗ trợ Đối thoại Chiến lược Việt Nam - EU được thực hiện trong ba năm (2013-2016) nhằm hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam thông qua việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) được ký kết vào năm 2012.

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy