• Contact us
 • Tiếng Việt
  Our partners

  News
  Last updated: 10/08/2016, 11:15 AM - View: 746
  Hội thảo báo cáo dự thảo lần 1 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam

  (MPI Portal) - Ngày 22/3/2016, tại Hà Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo báo cáo dự thảo lần 1 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam. Tham gia dự Hội thảo có đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), các sở, ngành liên quan, một số doanh nghiệp, trường đại học cùng cơ quan thông tấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đã có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm gấp khoảng 2 lần cả nước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển đổi đúng hướng. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, năng suất lao động chưa cao, công nghệ sản xuất, mô hình sản xuất và tiêu dùng còn sử dụng nhiều nguyên liệu thô, năng lượng truyền thống, môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm … đang là những thách thức lớn đối với Hà Nam trong quá trình phát triển.

  Toàn cảnh buổi Hội thảo

  Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Phan Văn Trinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cho biết, để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, đồng thời xây dựng mô hình phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế phát thải thấp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thì việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là thực sự cần thiết. Với sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” (CIGG) do UNDP và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Hội thảo nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam và thu nhận ý kiến của đại diện các sở và ngành liên quan của địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đề ra.

  Ông Phan Văn Trinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
  phát biểu khai mạc tại Hội thảo

  Tại buổi Hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Dự án CIGG cho biết: “Trong 6 tháng qua, đơn vị tư vấn đã làm việc với tỉnh Hà Nam để xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh. Việc tỉnh Hà Nam xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào việc thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia và cam kết quốc gia của Việt Nam đối với quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính”.

  Thay mặt cho đơn vị tư vấn, ông Nguyễn Đức Cường trình bày dự thảo lần 1 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hà Nam với các nội dung chính như cơ sở và nền tảng cho việc xây dựng Kế hoạch hành động, mục tiêu và định hướng tăng trưởng xanh, các nhiệm vụ và hành động cụ thể, các giải pháp/nhóm giải pháp thực hiện, …

  Đơn vị tư vấn trình bày dự thảo lần 1 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

  Tại Hội thảo, các thành viên Tổ công tác Tăng trưởng xanh là đại diện của các sở và ngành liên quan như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại tỉnh Hà Nam, UBND thành phố Phủ Lý và Công ty xi măng Bút Sơn ... đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo. Nhìn chung, các ý kiến đều cho rằng, Báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, một số đánh giá và đề xuất hành động phù hợp với điều kiện của tỉnh, việc gửi lấy ý kiến các sở và ngành đủ thời gian để đóng góp. Một số ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác tài nguyên và khoáng sản, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiêu dùng bền vững; Đề xuất các giải pháp của ngành nông nghiệp như trồng rừng, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, áp dụng nông nghiệp thông minh, sản xuất công nghệ hữu cơ, chăn nuôi giảm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh không chỉ còn là trách nhiệm của các cơ quan báo chí và truyền thông mà tất cả các ban ngành liên quan. Ngoài ra cũng cần có các biện pháp về thể chế và tài chính song hành. Một số khuyến nghị cũng được các sở và ngành nêu ra như Kế hoạch cần sử dụng số liệu cập nhật đến năm 2015, nguồn kinh phí thực hiện dự kiến, bổ sung dự án phát triển các đô thị loại vừa để thành phố Phủ Lý đạt đô thị loại 2.

  Kết luận tại buổi hội thảo, ông Phan Văn Trinh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đánh giá cao sự quan tâm của các đại biểu đã góp ý rất trách nhiệm và xây dựng cho dự thảo Kế hoạch và đề nghị đơn vị tư vấn trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện nội dung bản Kế hoạch để sớm trình lãnh đạo tỉnh phê duyệt ./.

  Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường

  Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy