• Contact us
 • Tiếng Việt
  Our partners

  News
  Last updated: 02/02/2016, 3:28 PM - View: 1288
  Hội thảo báo cáo tình hình thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Dự án CIGG

  (MPI Portal) - Sáng ngày 22/01/2016 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Hội thảo báo cáo tình hình thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Dự án CIGG. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), UNDP, USAID, UBND các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn và UBND thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.

   

  Toàn cảnh Hội thảo

  Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” (CIGG) có thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2018, do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT là cơ quan chủ quản. Dự án do UNDP và USAID tài trợ với mục tiêu xây dựng năng lực và tăng cường các chính sách và quy định để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT, Giám đốc Quốc gia Dự án CIGG cho biết, hoạt động của Dự án trong năm đầu đã có những kết quả đáng kể và đây là thời điểm cần có báo cáo về tình hình thực hiện, rút ra những bài học, khuyến nghị và đề xuất hoạt động cho năm 2016, định hướng cho những năm sau để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cụ thể hóa mục tiêu cam kết tại COP21.

  Tại Hội thảo, bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác và đóng góp hiệu quả của tất cả các bên tham gia thực hiện Dự án trong năm qua với những tiến bộ to lớn đã đạt được về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của các bên trong thời gian tới. Bà cho biết, UNDP sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các tỉnh hoàn thiện và thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh để mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân; Hỗ trợ huy động các nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, khu vực tư nhân… đầu tư cho tăng trưởng xanh; Hỗ trợ việc đổi mới thể chế như xây dựng các công cụ tài khoá và thuế phục vụ cho việc thực hiện tăng trưởng xanh; Nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh để nâng cao hiệu quả việc lồng ghép tăng trưởng xanh vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp.

  Ông Christopher Abrams, Trưởng phòng Môi trường và Phát triển Xã hội của USAID cho biết, Dự án không chỉ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu cắt giảm khí nhà kính trong Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh mà còn giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu cam kết của quốc gia, trong năm qua, Dự án đã được thực hiện tốt với một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

  Ông Christopher Abrams, Trưởng phòng Môi trường và Phát triển Xã hội của USAID; Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT, Giám đốc Quốc gia Dự án CIGG và bà Louise Chamberlain, Giám đốc UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo

  Thay mặt Dự án CIGG, ông Phạm Hoàng Mai trình bày tóm tắt các hoạt động của Dự án đã thực hiện trong năm 2015 như thành lập Ban Quản lý dự án, tuyển dụng đội ngũ chuyên gia tư vấn để triển khai các hoạt động, hỗ trợ và tổ chức 19 hội thảo, 07 chuyến công tác, 2 sự kiện và hội nghị quan trọng có sự phối hợp với các đối tác trong nước như Bộ GTVT, Bộ Tài chính, UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Nam… và các tổ chức quốc tế như Diễn đàn phát triển ít phát thải các bon (Asia LEDS), Quỹ khí hậu xanh (GCF)… Một số hoạt động nổi bật bao gồm: Phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia về “Các giải pháp tăng trưởng xanh”, tham gia tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 70 năm “Đổi mới, Hội nhập và Phát triển”, triển lãm môi trường toàn quốc, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Lạt xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh, hội thảo vùng Diễn đàn phát triển ít phát thải các bon tại thành phố Hồ Chí Minh, tham quan thực địa tại Cần Giờ và hỗ trợ đoàn công tác của Bộ KH&ĐT tham gia các sự kiện bên lề tại COP21. Số vốn giải ngân trong năm 2015 đạt 70,34%.

  Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các đối tác tham gia Dự án là Bộ GTVT, Bộ Tài chính, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Quảng Ninh trình bày các kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện. Một trong những kết quả quan trọng đã đạt được là Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt góp phần cụ thể hoá các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các chỉ tiêu giảm phát thải, sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững trên cơ sở xây dựng hệ thống chính sách hiệu quả và đồng bộ thực hiện tăng trưởng xanh.

  Về Kế hoạch công tác năm 2016 của Dự án, Ban Quản lý dự án đã tham vấn ý kiến Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT và Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch trên cơ sở tiếp tục thực hiện các hoạt động năm 2015 với các bài học kinh nghiệm rút ra từ năm đầu thực hiện, kết hợp giảm bớt số lượng các hoạt động để đảm bảo hiệu quả thực hiện, bổ sung thêm hai tỉnh mới là Cao Bằng và Bắc Kạn. Đặc biệt, Dự án sẽ ưu tiên hỗ trợ Bộ GTVT thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí CO2 từ hoạt động hàng không dân dụng (Giai đoạn 2016 - 2030) và hỗ trợ Bộ Tài chính đánh giá chính sách tài khoá trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành được thực hiện trong những năm sắp tới. Trong năm 2016, Dự án cũng sẽ hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng lộ trình thực hiện chiến lược năng lượng tái tạo.

  Phát biểu kết luậnHội thảo, ông Phạm Hoàng Mai đánh giá năm 2015 là năm thành công của Dự án với những kết quả quan trọng nhất đã đạt được, góp phần lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các bộ, ngành và địa phương. Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của địa phương đã thu hút được sự quan tâm tham gia của các bộ, ngành và địa phương khác, các kết quả của các bộ được cụ thể hoá trong các văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm 2016, Dự án sẽ tiếp tục triển khai thêm các hoạt động tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu, hỗ trợ xây dựng khung pháp lý cho hai tỉnh mới để các doanh nghiệp, địa phương thực hiện hiệu quả Chiến lược tăng trưởng xanh và các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương đã có Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh được phê duyệt, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực để thúc đẩy các địa phương thực hiện./.

  Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường
  Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy