• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Last updated: 07/01/2014, 10:11 AM - View: 389
  Quy hoạch thủy lợi ĐB sông Cửu Long 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

  (Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy