• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Last updated: 28/04/2014, 4:48 PM - View: 968
  Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

  (Thông báo số 160/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2014)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy