• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Last updated: 10/01/2014, 10:05 AM - View: 354
  Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020"

  (Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy