• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Last updated: 10/01/2014, 3:00 PM - View: 362
  Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  (Quyết định số 2612/QĐ-TTg ngày 30/12/2013)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy