• Contact us
 • Tiếng Việt
  Legal and Policy Documents
  Last updated: 04/04/2014, 7:50 AM - View: 911
  Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu" do UNDP tài trợ

  (Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 24/03/2014)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy