• Contact us
 • Tiếng Việt
  Tools
  Cập nhật ngày: 16/07/2013, 2:01 PM - Số lần xem: 505
  3.Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển (IMHEN, 2012).

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2012b. Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển. NXB Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 69 trang. (8.6.2).

  ---

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy