• Contact us
 • Tiếng Việt
  Tools
  Cập nhật ngày: 17/07/2013, 2:00 PM - Số lần xem: 381
  2.Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (IMHEN, 2012).

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2012a. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. NXB Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam. 137 trang. (8.6.2) (8.3.3)

  ---

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy