• Contact us
 • Tiếng Việt
  Tools
  Cập nhật ngày: 18/07/2013, 1:59 PM - Số lần xem: 602
  1.Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng (IMHEN, 2011).

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, 2011. Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 259 trang. (8.6.2)

  ©2012 Climate Finance Options. All Rights Reserved.
  Developed by MPI-UNDP-WB Address: 6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi
  Phone:0437.430.160
  Contact: Ms Dieu Trinh: trinh4mpi@gmail.com
  Legal Information & Privacy Policy